juridische-blogs

Artikelen over juridische onderwerpen

Afbeelding juridische blogs

Ondernemingsrechtblog

Het ondernemingsrecht wordt soms gescheiden in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat enkel over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo helder mogelijk wordt, lees je hieronder meerdere blogs over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat verschillende topics juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl het soms lijkt van niet.
 • Wanneer is het online beïnvloeden van mensen misleiding? Elk bedrijf is erop gericht om omzet te maken. De rekeningen moeten op de een of andere manier voldaan worden. Om omzet te maken heb je een site laten ontwikkelen waarop je de producten of diensten aanbiedt. En om te zorgen dat consumenten jouw producten of diensten gaat kopen heb je besloten dat je hem een handje gaat helpen om de koop te doen: je gaat ze beïnvloeden op de website.
 • Online beïnvloeden van mensen Elk bedrijf is erop gericht om omzet te maken. De rekeningen moeten op de een of andere manier voldaan worden. Om omzet te genereren heb je een site laten ontwikkelen waarop je jouw producten of diensten aanbiedt. En om te zorgen dat consumenten jouw producten of diensten gaat kopen heb je besloten dat je consumenten een handje gaat helpen om de aanschaf te doen: je gaat ze beïnvloeden op de site.
 • Aanbieden van producten en diensten Er is tegenwoordig bijna geen website waarop potentiële klanten niet op de een of andere manier worden beïnvloed. Zo zijn er pagina’s gericht op het downloaden van weggevers, het inschrijven op nieuwsbrieven en het aanbieden van producten en diensten.
 • E-mailmarketing wetgeving Er is bijna geen marketeer die het belang van e-mail als onderdeel van de marketingstrategie zal ontkennen. Het is een vrij makkelijke manier om de doelgroep te bereiken, dus zo gek is dat niet. Het mailadres heb je immers toch al. Die kan dan toch gewoon in een funnel of op een mailinglijst geplaatst worden? In dit artikel wordt ingegaan op hoe je op een juridisch correcte manier aan e-mailmarketing doet.

Arbeidsrecht

De arbeidsmarkt veranderd razendsnel. Hierdoor veranderd ook het arbeidsrecht onwijs snel. Om ervoor te zorgen dat je altijd op de hoogte bent van de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, lees je hieronder de laatste blogs op het gebied van arbeidsrecht. Er worden diverse onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht behandeld in de artikelen. Zo verschijnen er blogs die gaan over de meest recente wetswijzigingen, maar ook over de laatste inzichten en normen die de rechtspraak ons geeft. Daarnaast vind je hier ook artikelen over meer alledaagse onderwerpen. Bijvoorbeeld over de vraag of loon moet worden doorbetaald als een werknemer ziek is. Maar bijvoorbeeld ook over of er sprake van slecht werkgeverschap als de werkgever een bepaald advies niet opvolgt.
 • Tussentijds beëindigen contract In de meeste gevallen begint een nieuwe werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tijdens het contract kan het zijn dat de werkkracht erachter komt dat hij weg wil, maar ook dat de werkgever afscheid wil nemen. Naast de proeftijd is dat eigenlijk niet mogelijk. Maar er is een mogelijkheid om het contract tussentijds te op te zeggen.
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte Ziek zijn is voor bijna niemand iets raars. Je bent dat vaak wel een aantal dagen per jaar. Bij een griepje blijft het vaak wel. Helaas komt het ook voor dat iemand voor lange tijd tijd ziek is. In principe heeft een werknemer altijd recht op salaris, behalve als het niet verrichten van werk voor rekening van de medewerker moet komen. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een werknemer recht op loondoorbetaling als hij ziek is? Hoe hoog is het loon dan als er wel recht op is en wie betaalt dan het loon? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.
 • Loondoorbetaling De meeste mensen zijn door het jaar heen wel een of meerdere keren ziek. Bij een griepje blijft het vaak wel. In sommige gevallen is iemand langdurig ziek. In principe heeft een medewerker altijd recht op loon, behalve als het niet verrichten van arbeid voor rekening van de medewerker moet komen. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een werknemer recht op loondoorbetaling als hij ziek is? Wie betaalt dan het salaris en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.
 • Privacyverklaring laten opstellen
 • Rechtsgebieden
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte

Privacyrecht blogs

 • Persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten verboden Het Hof van Justitie van de EU heeft het Privacy Shield ongeldig verklaard. Dat betekent dat als je op basis van dat verdrag persoonsgegevens doorgeeft naar de VS, dat nu niet meer mag doen. Waarom was het Privacy shield er? We moeten even terug de tijd in. Om precies te zijn naar 2001. Europese wetgeving verbiedt het om persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te brengen zonder dat daar, naar maatstaven van Europa, een voldoende beschermingsniveau is in het land van ontvangst. In de Verenigde Staten bestaat sectorspecifieke privacywetgeving. Maar geen algemene privacyregels.
 • Privacy Shield is ongeldig verklaard Het Privacy Shield is ongeldig verklaard. Dat betekent dat als je op basis van de Privacy Shield persoonsgegevens doorgeeft naar de Verenigde Staten, dat nu niet meer mag doen.
 • Safe Harbor-verdrag ongeldig We gaan weer een stukje door. Naar 2013. Het HvJEU (het Hof) verklaart het Safe Harbor-verdrag ongeldig. Nadat Edward Snowden als klokkenluider openbaar heeft gemaakt dat Amerikaanse overheidsinstanties op grote schaal toegang hadden tot data binnen Amerikaanse bedrijven en deze ook continue monitorden, werd de vraag gesteld of Safe Harbor wel het vereiste beschermingsniveau kon garanderen.
 • Trackingsoftware in e-mails Trackingsoftware in e-mails is zeker niet nieuw. De meeste tools die worden gebruikt voor e-mailmarketing, waaronder Mailchimp, GetResponse en Drip, maken het leven van een marketeer makkelijker. Een manier waarop marketeers hun publiek via e-mail kunnen inventariseren, is via pixel-tracking. Bijna alle tools voor e-mailmarketing voorzien in pixel-tracking. Maar mag dat zomaar? En geldt dat dan voor alle metingen die je kunt doen?
 • Fingerprinting Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om gebruikers te volgen en te identificeren. De bekendste manier is door het gebruik van cookies. Een minder bekende manier is door fingerprinting. Ondanks dat het minder bekend is, wordt het steeds vaker gebruikt.

Contractenrecht

In het dagelijks leven krijgt iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Veel onduidelijkheid, geschillen en kosten worden voorkomen met een goed contract. Vertrouwen is belangrijk bij het doen van zaken. Afspraken correct en helder vast leggen is naast vertrouwen erg belangrijk. Het gebeurt regelmatig dat de afspraken niet juist worden nageleefd omdat het in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk is geworden wat iedereen nu precies wil afspreken. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet duidelijk wordt vastgelegd waardoor er geschillen ontstaan.
 • Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen? Als ondernemer ga je regelmatig contracten aan. Het komt af en toe voor dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare gevallen die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan de afspraken kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de levering van de wederpartij. De vraag is dan, hoe kom ik van een contract af? In dit artikel geven we drie manieren om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een overeenkomst een rechtsgeldige overeenkomst? Op een andere manier: Wanneer ben je gebonden aan een overeenkomst? Want laten we wel wezen, dat is zeer waarschijnlijk wat je wilt weten. Een grote kans dat je op deze site bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je aan bepaalde afspraken vast zit. Het kan ook zijn dat je informatie zoek om te weten tot hoe ver je kan gaan totdat je aan afspraken vast zit vast zit. Hoe het ook zij, in dit artikel vind je meer over geldige en niet geldige contracten.
 • Rechtsgeldige overeenkomst? Op een andere manier: Wanneer ben je gebonden aan een overeenkomst? Dat is tenslotte wat je wilt weten. Een grote kans dat je hier bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je aan zekere afspraken vast zit. Of misschien wil je weten tot hoe ver je kan gaan totdat je aan afspraken vast zit vast zit. Hoe het ook zij, in dit artikel vind je meer over geldige en niet geldige overeenkomsten.
 • Van de overeenkomst af wilt Als ondernemer sluit je regelmatig contracten. Het kan soms voorkomen dat je er, om wat voor reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare situaties die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan de afspraken kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de prestatie van de wederpartij. De vraag is dan, hoe kom je van een overeenkomst af? In dit artikel geven we drie opties om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een contract een geldig contract? Belofte maakt schuld wordt vaak wel gezegd. Is dat wel echt zo? In het dagelijks leven is het soms heel makkelijk. Je collega belooft in de pauze een ommetje met jou te maken Iedereen weet dat er wat van elkaar wordt verwacht. Dat wat er is afgesproken. Maar is er dan nu een geldig contract?
 • Beëindigen van een contract In deze regels voor de specifieke overeenkomsten zijn vaak bepalingen opgenomen over het beëindigen van de betreffende contracten. Maar, door contractsvrijheid is het veelal mogelijk om afwijkende afspraken te maken over, in dit geval, het beëindigen van de overeenkomst. Wat de regels over het beëindigen van een contract dan ook zijn, als je van een overeenkomst af wilt, zul je het contract moeten opzeggen, ontbinden of vernietigen
 • vof contract opstellen